Fakultná nemocnica Nitra
Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská spoločnosť infektológov
Infekčná klinika FSVaZ pri UKF v Nitre

 

Miesto konania:

Hotel Mikado****
Hollého 11
949 01 Nitra

Témy kongresu:

Lekárska sekcia

  • Kazuistiky
  • Vária

Sesterská sekcia

  • Kazuistiky
  • Vária

Rokovacie jazyky:

slovenčina, čeština, angličtina

Technika prezentácie:

dataprojekcia, videoprojekcia

Dôležité termíny:

  • Rezervácia ubytovania do 22.09.2023
  • Zvýhodnená platba účastníckeho poplatku do 22.09.2023
  • Prihlásenie na aktívnu účasť do 15.09.2023
  • Odoslanie abstraktu do 18.09.2023

Online registrácia TU.

Kredity

Podujatie bude zaradené do systému kontinuálneho medicínskeho vzdelávanie a účastníkom bude pridelený prislúchajúci počet kreditov CME.