Úvod

Slovenská spoločnosť infektológov SLS
Spolecnost infekcního lékarství CLS JEP
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Univerzitná nemocnica L.Pasteura v Košiciach
Detská fakultná nemocnica v Košiciach
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Vás pozývajú na

XXVI. slovensko-český kongres o infekčných chorobách

26. - 28. apríl 2023 v Hoteli Patria - Štrbské Pleso

 

Miesto konania:

Hotel Patria****
Štrbské Pleso 33
Vysoké Tatry 059 85

Témy kongresu:

Lekárska sekcia

 • Vybrané české a slovenské prenášky
 • COVID 19
 • Antimikrobiálna liečba, respiračné infekcie
 • Vírusové hepatitídy
 • Parazitárne a mykotické infekcie
 • Infekcie kože a mäkkých tkanív, neuroinfekcie, varia

Sekcia zdravotných sestier

 • Noviny v ošetrovateľstve
 • Varia

Rokovacie jazyky:

 • slovenčina, čeština, angličtina

Technika prezentácie:

 • dataprojekcia, videoprojekcia

Dôležité termíny:

 • Rezervácia ubytovania do 12.04.2023
 • Zvýhodnená platba účastníckeho poplatku do 10.04.2023
 • Prihlásenie na aktívnu účasť do 31.03.2023
 • Odoslanie abstraktu do 12.04.2023

Online registrácia TU.

Kredity

 • Podujatie bude zaradené do systému kontinuálneho medicínskeho vzdelávanie a účastníkom bude pridelený prislúchajúci počet kreditov CME pre medzinárodné kongresy.