Abstrakty

Aktívna účasť do 15.09.2023.
Odoslanie abstraktu do 18.09.2023.

Lekári

Prihlášku na aktívnu účasť a abstrakty prednášok zasielajte na kontaktnú e-mailovú adresu: piesecka@fnnitra.sk.

V tvare

názov prednášky
autori
pracovisko

Sestry

Prihlášku na aktívnu účasť a abstrakty prednášok zasielajte na kontaktnú e-mailovú adresu: polcikova@fnnitra.sk.

V tvare

názov prednášky
autori
pracovisko

Program - Microsoft Word
Písmo - Times New Roman 12
Riadkovanie - jednoduché

Do abstraktu nevkladajte
tabuľky, grafy, obrázky.

*Prvý autor neuhrádza registračný poplatok.

Formulár na vkladanie abstraktu prednášky alebo posteru


Počet slov v texte abstraktu (max. 250):