Kontakt

Koordinátor kongresu

Klinika infektológie a cestovnej medicíny LF UPJŠ a UNLP Košice
Rastislavová 43
049 01, Košice
Tel.: +421 556 152 202
Kontaktná osoba: Monika Nigutová
Web: www.infektologia.sk

Technické a ubytovacie zabezpečenie kongresu

SKITRAVEL- PROEVENTS s.r.o.
Sídlo: 29. januára 677, 059 38 Štrba                        
Prevádzka: K Vodopádom 4056, 059 85 Štrbské Pleso 
ČSOB, a. s., pobočka Poprad
Číslo účtu: 4006952078 / 7500
IBAN: SK44 7500 0000 0040 0695 2078
Swiftcode: CEKOSKBX
GSM: +421 (0)905 253 356
E-mail: slovakia@skitravel.sk
E-mail: info@proevents.sk
www.proevents.sk
www.infektologia2023.sk

Kontaktné osoby

Mgr. Peter Lupták / kontaktná osoba pre partnerov kongresu
Mobil: +421 905 253 356
E-mail: peter@skitravel.sk

Martin Hoclár / kontaktná osoba pre ubytovanie a stravovanie
Mobil: +421 903 991 903
E-mail: info@proevents.sk