Kontakt

Organizačné zabezpečenie konferencie

SKITRAVEL- PROEVENTS s.r.o.
Sídlo: 29. januára 677, 059 38 Štrba                        
Prevádzka: K Vodopádom 4056, 059 85 Štrbské Pleso 
ČSOB, a. s., pobočka Poprad
Číslo účtu: 4006952078 / 7500
IBAN: SK44 7500 0000 0040 0695 2078
Swiftcode: CEKOSKBX
GSM: +421 (0)905 253 356
E-mail: slovakia@skitravel.sk
E-mail: info@proevents.sk
www.proevents.sk
www.infektologia2023.sk