Odborný program

Program na na stiahnutie TU.

Odborný garant

prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., prezident SSI

Usporiadateľ

 • Fakultná nemocnica Nitra
 • Slovenská lekárska spoločnosť
 • Slovenská spoločnosť infektológov
 • Infekčná klinika FSVaZ pri UKF v Nitre

Organizačný výbor

 • MUDr. Ľubica Piesecká, PhD.
 • Mgr. Alžbeta Polčíková
 • MUDr. Veronika Vahalová
 • prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
 • MUDr. Ondrej Záhornacký, PhD.
 • doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD.
   
 • Kontaktné adresy
  piesecka@fnnitra.sk
  polcikova@fnnitra.sk
  vahalova@fnnitra.sk
  Tel.: 0376 545 509, 579, 575

Organizačné zabezpečenie konferencie