Online prihláška

Osobné údaje

(v prípade, že prihlasujúci a účastník sú 2 rôzne osoby)

Objednané služby:

* cena zahŕňa raňajky, wifi pripojenie, miestnu daň, parkovacie miesto

Adresa pracoviska účastníka:

Vyplnením a odoslaním tohto formulára dávam súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári spoločnosti SkiTravel – ProEvents, s.r.o, ul. 29 Januára 677, 059 38 Štrba, na účel ich evidencie v databáze podujatia a marketingovej komunikácie (napr. pozvánok na podujatia, informácií o produktoch, službách a akciách). Beriem na vedomie, že spol. SkiTravel – ProEvents, s.r.o., bude sprostredkovateľom mojich osobných údajov. Tento súhlas je v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov, je platný počas trvania účelu spracúvania osobných údajov a vzťahuje sa na mnou poskytnuté osobné údaje v tomto formulári. Súhlasím, aby som bol v súvislosti s účelom spracúvania kontaktovaný prostredníctvom e-mailu, poštou alebo telefonicky.