Organizačné informácie

Prihlásiť sa k účasti je možné prostredníctvom registračného formulára.

Registračný poplatok

Registračný poplatok do 22.09.2023* po 22.09.2023 na mieste
Členovia SSI 20 € 30 €
Nečlenovia SSI 30 € 40 €
Sestry 10 € 15 €

*Prvý autor neuhrádza registračný poplatok.

*Zvýhodnený poplatok platí v prípade platby prevodom, pri dodržaní stanoveného termínu.

Pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku.
Účasť je možné zrušiť v termíne do 22.09.2023. Po tomto termíne sú uhradené poplatky nevratné.

Spôsob úhrady

Úhradu účastníckeho poplatku je možné uskutočniť bankovým prevodom. Poplatok je možné uhradiť aj na mieste podujatia.

Súčasťou bankového prevodu musí byť meno a priezvisko účastníka (v časti Doplňujúce údaje), za ktorého je účastnícky poplatok hradený. Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku si uschovajte a v prípade potreby predložte pri registrácii.

Účastnícky poplatok zahŕňa vstup do konferenčných a výstavných priestorov, konferenčný materiál a občerstvenie počas odborného programu, večerný diskusný program pri príležitosti odborného podujatia.

Bankové spojenie

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.,
Číslo účtu: 4006952078 / 7500
IBAN: SK44 7500 0000 0040 0695 2078
Swiftcode: CEKOSKBX
Variabilný symbol: 14102023
Poznámka pre príjemcu: MENO a PRIEZVISKO účastníka

Ubytovanie

Ubytovanie pre účastníkov konferencie je zabezpečené v Hoteli Mikado 4* (kapacita je limitovaná) alebo v alternatívnom hoteli Hotel River 4*.