Organizačné informácie

Prihlásiť sa k účasti je možné prostredníctvom registračného formulára.
 

Registračný poplatok

Registračný poplatok do 10.04.2023 po 10.04.2023
Lekári členovia SIL, SSI 59 € 69 €
Lekári 59 € 69 €
Zdravotné sestry 15 € 15 €
Sprievodná osoba 49 € 49 €

Registračný poplatok zahŕňa: vstup na odborné prednášky, vstup do exhibičných priestorov vystavovateľov, tlačené materiály a občerstvenie počas prestávok.

Vybraným autorom mladším ako 35 rokov bude uhradený kongresový poplatok SSI SLS.

*Prvý autor neuhrádza registračný poplatok.

*Zvýhodnený poplatok platí v prípade platby prevodom, pri dodržaní stanoveného termínu.

Pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku. Účasť je možné zrušiť v termíne do 10.04.2023. Po tomto termíne sú uhradené poplatky nevratné.
 

Spôsob úhrady

Úhradu účastníckeho poplatku je možné uskutočniť bankovým prevodom.

Súčasťou bankového prevodu musí byť meno a priezvisko účastníka (v časti Doplňujúce údaje), za ktorého je účastnícky poplatok hradený. Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku si uschovajte a v prípade potreby predložte pri registrácii.

Registračný poplatok zahŕňa: vstup na odborné prednášky, vstup do exhibičných priestorov vystavovateľov, tlačené materiály a občerstvenie počas prestávok.


Bankové spojenie

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.,
Číslo účtu: 4006952078 / 7500
IBAN: SK44 7500 0000 0040 0695 2078
Swiftcode: CEKOSKBX
Variabilný symbol: 26042023
Poznámka pre príjemcu: MENO a PRIEZVISKO účastníka


Ubytovanie

Ubytovanie pre účastníkov konferencie je zabezpečené v Hoteli Patria 4* - Štrbské Pleso.